Urząd Miasta Lublin

Grafiki do kampanii online promującej Program Przewodnik Inspiracji, mającej na celu zbudowanie znajomości Programu pośród potencjalnych turystów miasta oraz budowanie wizerunku Lublina jako miasta inspirującego i atrakcyjnego turystycznie.

Projekt wygrał przetarg organizowany przez Urząd Miasta Lublin.

Propozycje grafik do kampanii wizerunkowej miasta Lublin w social mediach w związku z obchodami 450. lecia Unii Lubelskiej

Projekty wykonane podczas współpracy z MOXIE