Urząd Miasta Lublin

GRAFIKI DO KAMPANII ONLINE

promującej Program Przewodnik Inspiracji, mającej na celu zbudowanie znajomości Programu pośród potencjalnych turystów miasta oraz budowanie wizerunku Lublina jako miasta inspirującego i atrakcyjnego turystycznie.

Projekt wygrał przetarg organizowany przez Urząd Miasta Lublin.

Projekty wykonane podczas współpracy z MOXIE

Propozycje grafik do kampanii wizerunkowej miasta Lublin w social mediach w związku z obchodami 450. lecia Unii Lubelskiej: